Política de privacitat

1. Identificació i dades del responsable

La present Política de Privacitat estableix les bases amb les quals l’Associació Sociocultural Districte Apatxe gestiona les dades de caràcter personal recollides dels i les participants en les activitats que aquesta entitat desenvolupi.

Responsable del Tractament

Identitat:Associcació Sociocultural Districte Apatxe
CIF:G64647910
Adreça Postal:Casal Cívic de Pomar – Av. Sabadell s/n, 08915 Badalona
Telèfon:933 95 07 11
Email:asc.districte.apatxe@gmail.com

2. Informació general: descripció de la informació continguda en la política de privacitat

Finalitat del tractament

Les dades sol·licitades seran tractades amb l’exclusiva finalitat d’identificar als i les participants en les activitats que l’entitat desenvolupi.

Legitimació del tractament

Pot obtenir informació específica sobre la licitud del tractament, en cadascuna de les clàusules incorporades en les vies o mitjans a través dels quals es recaptin dades de caràcter personal, així com en l’apartat “Tractaments específics”.

Comunicació de dades

Les dades seran tractades de manera confidencial i no seran cedits a altres entitats.

En el cas que anés necessari cedir les seves dades, se l’informarà d’això en cadascun dels apartats incorporats en l’apartat “Tractaments específics”. Les comunicacions de dades es realitzaran sempre de conformitat amb les garanties que exigeix la normativa.

Terminis de conservació

La informació recopilada de l’interessat serà conservada mentre sigui necessària per a complir amb la finalitat per a la qual van ser recaptats les dades i s’emmagatzemaran mentre l’Associació sociocultural Districte Apatxe pugui tenir responsabilitats derivades del seu tractament.

Mesures de seguretat

L’Associació sociocultural Districte Apatxe ha adoptat o adoptarà les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc exigit legalment, conforme al que es disposa en l’article 32 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell.

Les mesures de seguretat implantades, corresponen a les aplicades d’acord amb l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica.

Consentiment

Quan el tractament de les seves dades es basi en el consentiment, serà informat expressament en cadascun dels formularis o apartats de la web on se li requereixin.

Se li recorda que pot revocar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades en qualsevol moment, dirigint-se a l’Associació sociocultural Districte Apatxe, a través del següent correu electrònic asc.districte.apatxe@gmail.com. L’informem que el tractament de les seves dades dut a terme fins a la retirada del consentiment continua sent legal.

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que de les seves dades que es duen a terme per l’Associació sociocultural Districte Apatxe.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixin, davant l’Associació sociocultural Districte Apatxe, Casal Cívic de Pomar, Av. Sabadell s/n, 08915 Badalona, o en l’adreça de correu electrònic asc.districte.apatxe@gmail.com, indicant en l’assumpte: Ref. Protecció de Dades.

Dret a presentar una reclamació

Podrà presentar reclamació per a la tutela dels seus drets en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades Personals en la seva seu electrònica o en l’adreça postal del Carrer Jorge Juan número 6, 28001 de Madrid.